simbadeo2000

WAZA MPAKA BASI (THINK TO NO END).com weblog NOTE: Views or opinions expressed in this blog do NOT in any way represent those of any organisation, community, association, company, circle of friends, religious or ethnic group to which I am associated with.

Ubunge … CCM … hawa hapa

with one comment

WALIOTEULIWA KUGOMBEA UBUNGE KATIKA BUNGE LA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA KWA KUPITIA CHAMA CHA MAPINDUZI KATIKA UCHAGUZI MKUU 2010
1.MKOA WA KIGOMA
(i) Mjini: Peter Serukamba,
(ii)Kigoma South: Gulam Hussein Shaaban Kifu,
(iii)Kasulu Urban: Neka Raphael Neka,
(iv)Kasulu Rural: Daniel Nsanzugwanko,
(v)Manyovu: Albert F. Ntabaliba,
(vi)Buyungu: Christopher Chiza,
(vii)Muhambwe: Jamal Abdallah Tamimu,
(viii)Kigoma North: Rabinson, F. Lembo.
2.MKOA WA KILIMANJARO
(I) Moshi Mjini:Justin Salakana,
(ii) Moshi Vijijini: Dk. Cyril Agust Chami,
(iii)Rombo: Basil Pesambili Mramba,
(iv)Same Mashariki): Anne Kilango Malecela,
(v)Same Magharibi: Dk. David Mathayo David,
(vi)Hai: Fuya Godwin Kimbita,
(vii) Vunjo: Chrispin Theobald Meela,
(viii) Mwanga: Profesa Jumanne Maghembe,
(ix)Siha, Aggrey D.J. Mwanri.
3.MKOA WA MANYARA:
(i)Babati mjin:Kisyeri Werema Chambiri,
(ii)Babati Vijini: Jitu Vrajil Soni,
(iii)Hanang: Dk. Mary Michael Nagu,
(iv)Kiteto: Benedict Ole Nangoro
(v) Mbulu:Philip Sang’ake Marmo,
(vi)Simanjiro:Christopher Ole Sendeka.
4.MKOA WA MARA
(i) Musoma mjini: Vedasto Manyinyi,
(ii)Musoma vijijini:Nimrod Elirehema Mkono,
(iii)Mwibara: Alphaxard Kangi Lugola,
(iv)Bunda: Stephen Masatu Wasira,
(v)Rorya: Lameck Okambo Airo,
(vi)Tarime, Nyambari Chacha Nyangwine,
(vii)Serengeti: Dk. Stephene Kebwe Kebwe.
5.MKOA WA MBEYA
(i) Mbeya Mjini: Benson Mwailugula Mpesya,
(ii) Mbeya Vijijini: Luckson Ndage Mwanjala,
(iii) Kyela: Dk Harrison George Mwakyembe,
(iv)Mbarali: Dickson Modestus Kilufi,
(v)Lupa: Victor Kilasile Mwambalaswa,
(vi) Songwe:Philipo Augustino Mulugo,
(vii) Rungwe Mashariki: Profesa Mark James Mwandosya,
(viii) Rungwe Magharibi: Profesa David Homeli Mwakyusa,
(ix) Ileje: Aliko Nikusuma Kibona,
(x)Mbozi Mashariki: Godfrey Weston Zambi,
(xi)Mbozi Magharibi: Dk. Luka Jelasa Siame.
6. MKOA WA MOROGORO
(i)Morogoro Mjini:Aziz Mohamed Abood,
(ii)Morogoro Kaskazini: Dk. Lucy Sawera Nkya,
(iii)Morogoro Kusini: Innocent Kalogeris,
(iv)Mvomero: Amos Gabriel Makala
(v) Ulanga Mashariki: Celina Ompeshi Kombani,
(vi)Ulanga Magharibi: Haji Hussein Mponda,
(vii)Gairo: Ahmed Mubukhut Shabiby
(viii)Kilosa, Mustafa Heidi Mkulo,
(ix)Mikumi: Abdulsalaam Suleiman,
(x)Kilombero: Abdul Rajab Mteketa.
7.MKOA WA TABORA
(i)Urambo Mashariki: Samwel John Sitta
(ii)Urambo Magahribi: Juma Athuman Kapuya,
(iii)Tabora Mjini: Ismail Aden Rage,
(iv)Igunga: Rostam Abdulsasu Aziz,
(v)Sikonge: Said Juma Nkumba
(vi) Igagula: Athuman Rashid Mfutakamba
(vii) Tabora: Sumar Shaffin Mamlo,
(viii)Bukene: Seleman Jumanne Zedi
(ix)Nzega:Dr. Hamisi Andrea Kigwangala
8.MKOA WA TANGA
(i)Tanga mjini: Omari Rashid Nundu
(ii)Kilindi: Beatrice Matumbo Shelukind
(iii)Muheza: Herbert James Mntangi
(iv)Mkinga: Danstan Luka Kitandula
(v)Pangani: Salehe Ahmed Pamba
(vi)Lushoto: Henry Daffa Shekifu
(vii)Bumbuli: January Makamba
(viii)Korogwe Mjini:Yusuph Nasri
(ix)Mlalo:Brig. Gen. Hassan Athuman Ngwilizi
(x)Korogwe Vijijini: Stephen Ngonyani
(xi)Handeni: Dr. Abdalah Omari Kigoda
10.MKOA WA DAR ES SALAAM
(i).Kinondoni: Idd Mohamed AZAN
(ii).Ubungo: Hawa Mgonja NG’UMBI
(iii).Kawe: Angella Charles KIZIGHA
(iv).Ilala: Musa Azan ZUNGU
(v).Ukonga: Eugen Elishirima MWAIPOSA
(vi).Segerea:Dr. Milton Makongoro MAHANGA
(vii).Temeke: Abbas Zuber MTEMVU
(viii).Kigamboni:Dr. Faustine NDUGULILE
11.MKOA WA LINDI
(i)Lindi Mjini:Ndugu Mohamed ABDULAZIZ
(ii)Mtama:Ndugu Bernard Kamillius MEMBE
(iii)Mchinga:Ndugu Said M. MTANDA
(iv)Nachingwea:Ndugu Mathias Meinrad CHIKAWE
(v)Ruangwa:Ndugu Kassim MAJALIWA
(vi)Kilwa kaskazini:Ndugu Murtaza Ali MANGUNGU
(vii)Kilwa Kusini:Ndugu Ramadhan Rashid MADABIDA
(viii)Liwale:Ndugu Faith Mohamed MITAMBO
12.MKOA WA PWANI
(i)Bagamoyo: Dr. Shukuru J. Kawambwa
(ii)Chalinze: Saidi Athuman Bwanamdogo
(iii)Kisarawe: Seleman Saidi Jafo
(iv)Kibiti: Abdul J. Marombwa
(v)Kibaha Vijijini: Mahamud Abuu Jumaa
(vi)Kibaha Mjini: Silvestery F. Koka
(vii)Mkuranga: Adam Kighoma Malima
(viii)Rufiji: Dr. Seif Seleman Rashid
(ix)Mafia: Abdulkarim E. Shaha
13.MKOA WA RUKWA
(i)Kwela: Malocha Aloyce Ignace
(ii)Kalambo: Kandege Sinkamba Josephat
(iii)Nkasi Kaskazini: Ally Mohamed Kessy
(iv)Nkasi Kusini:Deusderius Mipata
(v)Mlele: Mizengo Kayanza Peter Pinda
(vi)Mpanda Kati (mjini): Sebastian Simon Kapufi
(vii)Sumbawanga Mjini: Aeshi Khalfan Hilaly
(viii)Mpanda Vijijini: Moshi S. Kakoso
14.MKOA WA SHINYANGA
(i)Shinyanga Mjini: Steven Julius Masele
(ii)Kishapu: Nchambi Seleman Masoud
(iii)Kahama: James Daud Lembeli
(iv)Msalala: Maige Ezekiel Magolyo
(v)Solwa: AhmeD Ally Salum
(vi)Bukombe: Emanuel Jumanne Luhahula
(vii)Mbogwe: Masele Agustino Manyanda
(viii)Bariadi Mashariki: Makondo Martine Kaunda
(ix)Bariadi Magharibi: Chenge Andrew John
(x)Maswa Mashariki: Bunyongoli Peter Edward
(xi)Maswa Magharibi: Kisena Robert Simon
(xii)Meatu:Salum Khamis Salum
(xiii)Kisesa: Joelson Luhaga Mpina.
15.MKOA WA SINGINDA
(i)Singida Mjini:Mohamed Gulam Dewji
(ii) Manyoni Mashariki:Capt.(mstaafu) John Chiligati
(iii)Manyoni Magharibi: John Paul Lwanji
(v)Iramba Magharibi: Mwigulu Lameck Nchemba Matelu
(vi)Iramba Mashariki:Salome David Mwambu
(vii)Singida Kaskazini:Lazaro Samwel Nyalandu
(viii)Singida Magharibi:Alhaj Mohamed Misanga
(ix)Singida Mashariki:Jonathan Andrew Njau
16.MKOA WA ARUSHA
(i)Arusha:Dr. Batilda BURIANI
(ii)Arumeru Mashariki: Jeremiah Solomon SUMARI
(iii)Arumeru Magharibi: Goodluck Joseph Ole MEDEYE
(iv)Karatu: Dr. Wilbald Slaa LORRI
(v)Longido: Michael Lekule LAIZER
(vi)Monduli: Edward Ngoyai LOWASSA
(vii)Ngorongoro: Saning’o Kaika Ole TELELE
17.MKOA WA IRINGA
(i)Iringa Mjini: Monica Ngenzi MBEGA
(ii)Isimani: William Vangimembe LUKUVI
(iii)Kalenga: William Augustino MGIMWA
(iv)Kilolo:Prof. Peter Mahamudu MSOLLA
(v)Ludewa: Deo Haule FILIKUNJOMBE
(vi)Makete:Dr. Binilith Satano MAHENGE
(vii)Mufindi Kaskazini: Mohamed Hassan MGIMWA
(viii)Mufindi Kusini: Menrad Lutengano KIGOLA
(ix)Njombe Kaskazini:Deo Kasenyenda SANGA (Jah People)
(x)Njombe Kusini: Anne Semamba MAKINDA
(xi)Njombe Magharibi: Gerson Hosea LWENGE
18.MKOA WA KAGERA
(i)Nkenge: Assumpter Nshunju MSHAMA
(ii)Bukoba Mjini: Khamis S. KAGASHEKI
(iii)Bukoba Vijijini:Ndugu Jasson S. RWEIKIZA
(iv)Muleba Kaskazini: Charles J. MWIJAGE
(v)Muleba Kusini: Anna K. TIBAIJUKA
(vi)Chato: John Pombe MAGUFULI
(vii)Kyerwa: Eustace O. KATAGIRA
(viii)Karagwe: Gosbert B. BLANDES
(ix)Biharamulo: Oscar R. MUKASA
(x)Ngara: Deogratias Aloys NTUKAMAZINA
WALIOTEULIWA KUGOMBEA UBUNGE KATIKA BUNGE LA JAMHURI YAMUUNGANO WA TANZANIA KWA KUPITIA CHAMA CHA MAPINDUZI (ZANZIBAR)
19.MKOA WA KASKAZINI PEMBA
i.Jimbo la Konde:Salum Nafoo *OMAR
ii.Jimbo la Mgongoni: Mselem Rashid MSELEM
iii.Jimbo la Micheweni: Khamis Juma OMAR
iv.Jimbo la Tumbe: Rashid Abdalla KHAMIS
v.Jimbo la Wete:Ali Rashid ALI
vi.Jimbo la Mtambwe:Khamis Seif ALI
vii.Jimbo la Kojani:Hafidh Said MOH’D
viii.Jimbo la Ole: Masoud Ali MOH’D
ix.Jimbo la Gando: Haji Faki JUMA
23.MKOA WA KASKAZINI UNGUJA
i.Jimbo la Chaani:Ali Juma HAJI (Chepe)
ii.Jimbo la Matemwe:Kheir Khatib AMEIR
iii.Jimbo la Mkwajuni: Jaddy simai JADDY
iv.imbo la Nungwi: Ame Pandu AME
v.Jimbo la Tumbatu: Juma Othman ALI
vi.Jimbo la Bumbwini: Ramadhan Haji SALEH
vii.Jimbo la Donge Sadifa Juma KHAMIS
viii.Jimbo la Kitope:Balozi Seif Ali IDDI
24.MKOA WA KUSINI PEMBA
i.Jimbo la Chake Chake: Hamad Bakar ALI
ii.Jimbo la Chonga: Issa Ali JUMA
iii.Jimbo la Wawi: Daudi Khamis JUMA
iv.Jimbo la Ziwani: Juma Ali JUMA
v.Jimbo la Mkoani: Issa Moh’d SALUM
vi.Jimbo la Mkanyageni:Prof.Makame Mnyaa MBARAWA
vii.Jimbo la Chambani: NduguMoh’d Abrahman MWINYI
viii.Jimbo la Mtambile: NduguYakoub Moh’d SHOKA
ix.Jimboa la Kiwani:Ndugu Rashid Abdalla RASHID
25.MKOA WA KUSINI UNGUJA
i.Jimbo la Makunduchi: Samia Suluhu HASSANI
ii.Jimbo la Muyuni: Mahadhi Juma MAALIM
iii.Jimbo la Koani:*Ndugu Amina Andrew *CLEMENT*
iv.Jimbo la Uzini: Moh’d Seif KHATIB
v.Jimbo la Chwaka: Yahya Kassim ISSA
26.MKOA WA MJINI MAGHARIBI
i.Jimbo la Mtoni: Ussi Ame PANDU
ii.Jimbo la Mfenesini: Nasib Suleiman OMAR
iii.Kiembesamaki: Waride Bakari JABU
iv.Jimbo la Dole:Sylvester Massele MABUMBA
v.Jimbo la Magogoni: Issa Abeid MUSSA
vi.Jimbo la Bububu:Juma Sururu JUMA
vii.Jimbo la Dimani: Abdalla Sheria AME
viii.Mwanakwerekwe: HajiJuma SEREWEJI
ix.Jimbo la Fuoni:Said Mussa ZUBEIR
x.Jimbo la Chumbuni: Perera Ame SILIMA
xi.Jimbo la Kwahani:Dr.Hussein Ali MWINYI
xii.Jimbo la Mpendae: Salum Hassan Abdalla TURKEY
xiii.Mji Mkongwe: Nassor Juma MUGHEIRY
xiv.Jimbo la Magomeni: Moh’dAmour CHOMBO
xv.Jimbo la Kikwajuni: Hamad Yussuf MASAUNI
xvi.Kwamtipura:Kheir Ali KHAMIS
xvii.Jimbo la Amani: Mussa Hassan MUSSA
xviii.Jimbo la Rahaleo: AbdallaJuma ABDALLA
xix.Jimbo la Jang’ombe: HusseinMussa MZEE
WANACCM/UWT WALIOTEULIWA NAFASI (100) ZA UBUNGE VITI MAALUM WANAWAKE KATIKABUNGE LA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA 2010*

i.Viongozi Wakuu wa UWT
1.Sophia Mnyambi Simba (Mwenyekiti) 2.Amina Nassoro Makilagi (Katibu Mkuu)
Kundi la nafasi mbili (2) kila Mkoa (Walioshika namba ya Kwanza)
MARA 3.Gaudentia Mugosi Kabaka
TANGA 4.Ummy Ally Mwalimu
MTWARA 5.Agness Elias Hokororo
MANYARA 6.Martha Jachi Umbulla
SHNYANGA 7.Lucy Thomas Mayenga
KUSINI PEMBA 8.Faida Mohamed Bakari
DODOMA 9.Felista Alois Bura

KASKAZINI UNGUJA 10.Kidawa Hamid Saleh
RUVUMA 11.Stella Martine Manyanya
MWANZA 12. Maria Ibeshi Hewa
MBEYA 13. Hilda Cynthia Ngoye
KIGOMA 14.Josephine Johnson Genzabuke
SIMIYU 15.Esther Lukago Midimu
KASKAZINI PEMBA 16.Maida Hamad Abdalla
KUSINI UNGUJA 17. Asha Mshimba Jecha
DAR ES SALAAM 18. Zarina Shamte Madabida
ARUSHA 19.Namalok Edward Sokoinei
TABORA 20. Munde Tambwe Abdallah
KAGERA 21.Benardetha Kasabago Mushashu
GEITA 22.Vick P. Kamata
NJOMBE 23.Pindi Hazara Chana
LINDI 24. Fatuma Abdallah Mikidadi
MOROGORO 25.Getrude Rwakatare

KILIMANJARO 26.Betty E. Machangu
SINGIDA 27.Diana Mkumbo Chilolo
MJINI MAGHARIBI 28. Fakharia Shomari Khamis
PWANI 29. Zaynabu Matitu Vulu
RUKWA 30.Abia Muhama Nyabakari
KATAVI 31.Pudenciana Kikwembe
IRINGA 32.Lediana Mafuru Mng’ong’0
iii.Kundi la Vijana T/Bara (nafasi 4)
33. Sarah Msafiri Ally 34. Catherine V. Magige
35. Ester Amos Bulaya 36. Neema Mgaya Hamid

iv.Kundi la Vijana T/ Zanzibar (Nafasi 2)
37. Tauhida Galos Cassian 38. Asha Mohamed Omar
v.Kundi la NGO’s (Nafasi 2)
39.Rita Louis Mlaki 40.Anna Margreth Abdallah
vi.Kundi la Vyuo Vikuu (Nafasi 2)
41. Dkt. Fenella E. Mukangara 42. Terezya Lwoga Huvisa
vii.Wanawake wenye Ulemavu (Nafasi 2)
43. Ndg. Al-Shaymaa Kwegir 44.Margreth Mkanga
Viii.Kundi la Wafanyakazi (nafasi 2)
45. Angellah Jasmin Kairuki 46.Zainab Rashid Kawawa
ix.Kundi la nafasi mbili (2) kila Mkoa (walioshika namba ya pili)

KUSINI PEMBA 47. Mwanakhamis Kassim Said
LINDI 48.Riziki Said Lulida
RUVUMA 49.Devotha Mkuwa Likokola
MOROGORO 50.Christina Ishengoma

DODOMA 51.Mariam Salum Mfaki
TABORA 52. Margreth Simwanza Sitta
PWANI 53. Subira Khamis Mgalu
IRINGA 54.Rita E. Kabati

SINGIDA 55.Martha Moses Mlata
KASKAZINI PEMBA 56. Dkt. Maua Abeid Daftari
KAGERA 57. Elizabeth Nkunda Batenga
SHINYANGA 58. Azza Hillal Hamad
KASKAZINI UNGUJA 59. Bahati Ali Abeid
MBEYA 60. Mary Machuche Mwanjelwa
GEITA 61. Josephine T. Chengula
KUSINI UNGUJA 62. Kiumbwa Makame Mbaraka
RUKWA 63. Roweete Faustine Kasikila
MTWARA 64. Anastazia Wambura
TANGA 65. Mary Pius Chatanda
MARA 66. Rosemary Kasimbi Kiligini
DAR ES SALAAM 67. Mariam Nassor Kisangi

MWANZA 68. Kemilembe Julius Lwota
MJINI MAGHARIBI 69. Asha Abdalla Juma
KATAVI 70.Anna Richard Lupembe
SIMIYU 71.Tinner Andrew Chenge
NJOMBE 72. Rosemary Staki Senyamule
KILIMANJARO
73. Shally Josepha Raymond
ARUSHA
74.Halima Mohamed Mamuya
MANYARA 75. Dora Heriel Mushi
KIGOMA 76. Amina Butoye Kanyogoto
x.Kundi la Vijana – TanzaniaBara (nafasi 3) 77. Happyness Elias Lungiko
78. Kasilda Jeremia Mgeni 79. Mboni Mohamed Mhita
xi.Kundi la Vijana – T/Zanziar(nafasi 1) 80. Rabia Abdallah Hamid
xii.Kundi la Vyuo Vikuu (nafasi 1) 81.Rukia S. Mselem
xiii.Kundi la Walemavu (nafasi 1) 82.Hidaya Mjaka Ali
xiv.Kundi la Kapu – (nafasi 18) 83. Janeth Maurice Masaburi
84.Sifa Amani Swai 85.Mwaka Abdurahamani Ramadhani
86.Moshi Kondo Kinyogoli 87.Janath Mussa Kayanda
88.Zulfa Abdalla Said 89.Asha Ramadhani Baraka
90.Aziza Sleyum Ally 91. Mwantum Haji
92. Esther Kabadi Nyawazwa 93.Fatuma Hassan Toufiq
94.Raia Amour Othman 95.Florence E. Kyendesya
96.Aisha Matembe 97.Fatuma Hamza Mohamed
98.Rukia Masasi 99.Nemburis Kimbele
100.Raya Talib Ali

Chanzo: michuzipost.com

Advertisements

Written by simbadeo

August 16, 2010 at 9:57 am

Posted in Siasa na jamii

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] Ubunge … CCM … hawa hapa August 2010 […]

    Like


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: