simbadeo2000

WAZA MPAKA BASI (THINK TO NO END).com weblog NOTE: Views or opinions expressed in this blog do NOT in any way represent those of any organisation, community, association, company, circle of friends, religious or ethnic group to which I am associated with.

Tanzania: Landscape views

leave a comment »


Tanzania Vijijini

Bwama. Kisarawe District.

Tanzania Vijijini2

Kibuta to Bwama. Kisarawe District.

Tanzania Vijijini3

Kazimzumbwi Reserve Forest. Kisarawe District. Utalii wa ndani. Tembea uone yale tuliyo nayo Watanzania. Pamoja sana.

Afya: Safari ni ndefu

with 2 comments


Muhimbili 2

Itapendeza sana siku moja kila hospitali ya wilaya nchini, iwe walau na viwango vya huduma vinavyopatikana Muhimbili. Katika hospitali hii ya Taifa kuna changamoto nyingi … lakini bado pana unafuu kidogo kulinganisha na huko kwingine.

Written by simbadeo

April 19, 2015 at 2:11 pm

Daraja la Kinyerezi: Sasa linapitika …

with 2 comments


Daraja Kinyerezi vvv

Naam. Hivi sasa linapitika — toka jana. Sasa masika inaruhusiwa kumiminika kama kawaida yake … maana ingalikuja kwa nguvu wiki tatu nne zilizopita … ingalikuwa majanga zaidi.

Pamoja sana.

Daraja la Kinyerezi: Hatimaye matumaini yarejea …

with 2 comments


Darajani 7 April xx

Baada ya mahangaiko haya …

Darajani 7 April xxxx

… na haya yaliyodumu kwa zaidi ya mwezi mmoja, hatimaye matumaini yanaanza kurejea.

Darajani 7 April x

Daraja lilifika nusu …

Darajani 7 April xxx

… na kisha jana lilifika mwisho mwingine. Kazi iliyokuwa imebaki ni kutandaza sakafu.

Kasi ilikuwa ndogo … ya kusuasua sana. Pamoja na hayo pongezi kwa mamlaka yoyote iliyovalia njua dharura hii hadi sasa matumaini yanarejea. Pengine tusiishie hapo. Daraja ni mali adimu ya umma. Gharama yake ni zaidi sana ya zile tu za ujenzi na ununuzi wa vifaa … gharama yake ni pamoja na huduma inayotolewa na daraja hilo, ni vigumu kuikadiria. Kwa sababu hiyo, miundombinu kama madaraja ni muhimu yalindwe usiku na mchana. Ulinzi wenyewe uwe mkali kwelikweli. Nchi haiwezi kumudu kupoteza au kucheleweshewa maendeleo kwa sababu ya mtu fulani mzembe au mwenye tamaa zake. Hilo ni ni muhimu lieleweke na kuwekwa vichwani.

Pamoja sana.

Hali tete Daraja la Kinyerezi na Majumba Sita

leave a comment »


Darajani 22 march 1

Darajani 22 march 4

Darajani 22 march 2

Darajani 22 march 7

Darajani 22 march 6

Kwa ufupi, hii ni kuhatarisha maisha ya wapiga kura katika nchi hii. Ni zaidi ya wiki mbili sasa tangu daraja la muda livunjike wakati lori la kuchanganya zege likipita juu yake. Hadi wakati huu, sijasikia tamko lolote kuhusu mpango uliopo wa kurekebisha hali ya mambo. Sijamsikia Mbunge wa Ukonga wala Madiwani wa Kata za Ukonga, Kipawa, Segerea wala Kinyerezi akizungumzia suala hili. Sijamsikia Waziri wa Ujenzi akisema lolote kuhusiana na tatizo lililopo.

Pengine wakuu hao wanasubiri mtu au watu wapoteze maisha na mali zao kisha ndio wajitokeze. Hivi sasa hali ni tete katika eneo hilo. Watu wanaojaribu kuvuka kwa kutumia vyuma vya daraja lililovunjika wanafanya hivyo kwa kuhatarisha maisha yao na mali zao. Eneo si salama. Mawasiliano kati ya pande mbili hakuna. Hakuna gari wala pikipiki inayoweza kuvuka hapo wakati huu. Na huu ni mwanzo tu wa mvua za masika.

Chondechonde, serikali ilitazame eneo hili kwa namna ya pekee. Naamini tuna wahandisi wengi wazalendo wenye uwezo wa kubuni suluhisho la muda wakati daraja la kudumu likiendelea kujengwa. Hakika katika hili hatutawaelewa ikiwa hamtakuja na majibu ya haraka.

Ni muhimu hatua za haraka zichukuliwe. Kuna wazee, watoto, akina mama na wananchi wengine wengi wanaotumia barabara na daraja hili. Hivi sasa watoto wa upande mmoja wanaosoma shule upande mwingine, hawana tena fursa ya kwenda shule. Pale hapavukiki. Vivyo hivyo kwa watoto wa upande mwingine. Kwa watu wazima, watalazimika kupata adhabu ya kuzunguka njia ndefu ili kwenda kutafuta riziki za watoto wao na kodi mbalimbali wanazolipa serikalini. Maana yake, maisha yatakuwa ghali zaidi.

Kinachotakiwa hapa ni uamuzi mgumu. Mtuthibitishie kuwa mnaweza kufanya uamuzi mgumu na kuwarejeshea mawasiliano wapiga kura wenu.

Kwa pamoja, tunaweza.

Inakuhusu. Inanihusu. Inatuhusu

with 2 comments


pic albino

Ndugu zangu,

Bila shaka kila mmoja wetu amesikia kuhusu mauaji yanayofanywa dhidi ya ndugu zetu wenye albinism. Kwa watu waliojitambua na kuvuka imani potofu, watu wanaofikiri kisayansi wanaumizwa sana na matukio haya. Watu wote wenye mapenzi mema wanachukizwa kuona ndugu, jamaa, rafiki, jirani na Watanzania wenzao wakiuwawa eti kwa sababu ya vile walivyoumbwa.

Wakati ambapo ninaungana na watu wote wenye mapenzi mema katika kukemea uovu huu mkuu, nimkumbushe kila mmoja wetu kuwa: Kuuwawa kwa wenzetu wenye albinism hakutuweki sisi salama. Watu wenye imani potovu na wale wanaowachochea kuendelea kuishikilia imani hiyo isiyo na maana hawana mipaka. Kesho, watazua mengine: watasema tafuta viungo vya mtu mwenye kipara, ni dili! Keshokutwa watasema, tafuta watu wanene wanene kidogo! Siku nyingine watasema, watu wembamba. Safari nyingine watazua watu warefu; wafupi; maji ya kunde; weusi sana; wang’avu n.k. Hawana mwisho hawa.

Kwa hiyo, dawa yake ni moja: kukomesha mauaji ya wenzetu wenye albinism sasa na kufutilia mbali kabisa imani potofu.

Kwa pamoja tunaweza. Kumbuka: INAKUHUSU. INANIHUSU. INATUHUSU. Sambaza ujumbe.

Indigenous Trees/Miti ya Asili … Naomba Majina

with one comment


Hi friends,

I’m looking for names of these indigenous trees. If you happen to know any, please share it with me here.

Salamu marafiki,

Ninatafuta majina ya miti hii ya asili. Kama unajua jina lolote tafadhali nishirikishe.

Thank you very much/Asante sana.

Simba

Mti Asili 1

Mti Asili 2

Mti Asili 3

Mti Asili 4

Mti Asili 5

Mti Asili 6

Mti Asili 7

Mti Asili 8

It will also be great to learn the use of each tree and whether there is any to be avoided for whatever reason.

Itakuwa jambo la kufurahisha kufahamu matumizi ya kila mti na kama kuna mti ambao mtu hana budi kuuepuka kwa sababu zozote.

Cheers.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,595 other followers